You are here

Over ons

ORIS werd in 2004 opgericht met als primaire doelstelling de vastgoedsector te begeleiden bij de evolutie naar de digitale economie en meer bepaald in het kader van de verwachte e-Government initiatieven. 

ORIS bouwde daartoe de afgelopen jaren een sector overkoepelende IT-infrastructuur uit die de koppelingen met diverse overheidsdiensten en commerciële partners mogelijk maakt. Hierbij volstaat het voor deze partners om met één representatieve organisatie samen te werken om diensten te ontsluiten naar alle vastgoedprofessionals.

Via de sector overkoepelende infrastructuur kan ORIS de automatisering van de informatie- en werkprocessen binnen de belangrijke professionele organisaties van de vastgoedsector realiseren (bv. het Sociaal Fonds voor de vastgoedsector - SF323, de beroepsvereniging CIB, het Beroepsinstituut voor vastgoedmakelaars - BIV , het Vlaams Instituut voor Vastgoedopleiding - VIVO, ...).