You are here

BTV webshop - aanvraag elektrische keuringen en EPC

Om de keuringen van elektrische installaties vlot te laten verlopen ontwikkelde ORIS in opdracht van CIB Vlaanderen en het erkend controleorganisme BTV (Technisch Bureau Verbrugghen) een applicatie die het mogelijk maakt aanvragen voor elektrische keuringen en EPC-Attesten elektronisch aan te vragen en op te volgen.

BTV webshop - aanvraag elektrische keuringen en EPC

Om de keuringen van elektrische installaties vlot te laten verlopen ontwikkelde ORIS in opdracht van CIB Vlaanderen en het erkend controleorganisme BTV (Technisch Bureau Verbrugghen) een applicatie die het mogelijk maakt aanvragen voor elektrische keuringen en EPC-Attesten elektronisch aan te vragen en op te volgen.

Functies: 
  • Authenticatie gebruikers (eID)
  • Rollen en rechtenbeheer, mandatensysteem medewerkers
  • Aanvraag en opvolging keuringen bij BTV
  • Betaling digitale diensten via prepaid digitale portefeuille ("ORIS Wallet")
  • Integratie in sectorportaal CIBWeb
Partners: 
  • BTV Control, CIB Vlaanderen vzw