You are here

Vastgoedinfo - Vlaanderen : Check online verschillende overheidsbronnen

Als vastgoedmakelaar moet je (potentiële) kopers informeren of er op het onroerend goed al dan niet een voorkooprecht rust, of een pand in een overstromingsgevoelig gebied gelegen is, enz. Dankzij de nieuwe gratis tool 'Vastgoedinfo - Vlaanderen' - beschikbaar op CIBweb.be en vastgoedloket.be - kan je dit voortaan snel en eenvoudig controleren.

Vastgoedinfo - Vlaanderen : Check online verschillende overheidsbronnen

Als vastgoedmakelaar moet je (potentiële) kopers informeren of er op het onroerend goed al dan niet een voorkooprecht rust, of het goed is gelegen in overstromingsgevoelig gebied en zoveel meer. Dankzij de nieuwe gratis tool 'Vastgoedinfo - Vlaanderen' - beschikbaar op CIBweb.be en vastgoedloket.be - kan je dit voortaan snel en eenvoudig controleren.

Je kan de opzoeking uitvoeren aan de hand van een adres of een perceelnummer. De tool geeft je vervolgens een overzichtelijk uittreksel (pdf) met het resultaat van de bevraging en een weergave van het resultaat op kaart.  De tool bevat daarnaast een overzicht en historiek van al uw bevragingen.

Authentieke geografische databronnen
De bevraging gebeurt in samenwerking met verschillende overheidspartners en is het resultaat van online bevragingen van verschillende authentieke bronnen.  Je hoeft geen andere bronnen te raadplegen. 

Functies: 

De tool Vastgoedinfo - Vlaanderen biedt een antwoord op volgende vragen:

Is er een Vlaams voorkooprecht van toepassing op het onroerend goed?

Informatieplicht overstromingsgevaar

 • Is het goed gelegen in een mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied?
 • Is het goed gelegen in een risicozone voor overstromingen?
 • Is het goed gelegen in een afgebakende oeverzone of overstromingsgebied?

Gewestplan

 • Wat is de bestemming volgens het gewestplan?
 • Is het onroerend goed ingetekend in de contouren van een Ruimtelijke uitvoeringsplan?

Onroerend erfgoed

 • Is het goed opgenomen op de lijst van beschermd onroerend erfgoed?
 • Is het goed opgenomen op een vastgestelde inventaris onroerend erfgoed?
 • Is het goed opgenomen op een wetenschappelijke inventaris onroerend erfgoed?
 • Is het goed opgenomen op de Unesco Werelderfgoedlijst?

Vastgoedprijzen

 • Wat zijn de gemiddelde vastgoedprijzen in de gemeente waar het onroerend goed is gelegen?

Omgevingsrapport

 • Ligt het goed in een groene omgeving (groenkaart vlaanderen 2013)?
 • Wat is de gemiddelde geluidsbelasting in de buurt van het onroerend goed (dag – nacht)?
 • Is er informatie omtrent het goed gekend in het grondeninformatieregister (GIR)?
Partners: 
 • Informatie Vlaanderen (Vlaamse overheid)
 • CIB Vlaanderen 
 • Vlaamse MilieuMaatschappij
 • Departement Omgeving
 • Vlaanderen is Erfgoed
 • FOD Economie
 • STATbel
 • OVAM
 • Agentschap Natuur en Bos
 • Agentschap Wegen en Verkeer